Chuyên mục: Truyện Dị Giới

Tạo Hóa Chi Môn
Full 1535 chương
Hoàng Kim Đồng
Full 1161 chương
Luyện Kim Cuồng Triều
Full 803 chương
Thần Y Thánh Thủ
Full 1041 chương
Thiên Hạ Vô Song
Full 1168 chương
Vô Thường
Full 1242 chương
Ác Ma Khuynh Thành
71 chương
linh-vu-cuu-thien
482 chương
Cực Phẩm Vú Em
Full 479 chương
Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần
Full 1391 chương
Linh La Giới
Full 1041 chương
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Full 672 chương
Thần Ma Hệ Thống
Full 1670 chương
Hạ Tuyền Sống Lại
Full 22 chương
Ẩn Sát
Full 493 chương
Sát Thần
Full 1608 chương
Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
Full 1325 chương
Vô Hạn Khủng Bố
Full 415 chương
Page 1 of 212